Džives le Devleha (Žiješ s Bohom)

od | mar 12, 2021 | Devleskero Kher, Piesne, SK

Niekedy je pieseň najlepším spôsobom, ako vyjadriť to, čo cítime – táto pieseň je dokonalým príkladom. Je to prosba pre tých, ktorí sa vzdialili od Boha – vráťte sa! Cítite volanie tých slov a melódie? Pripomína to Ježišovo známe podobenstvo o márnotratnom synovi, ktorý sa vzdá svojho otca, ale nakoniec sa vráti a nachádza odpustenie a lásku (Lukáš 15: 11–32).

Slová a hudbu napísala členka zboru Devleskero Kher Marcela Petrášová. Ako duchovná vedúca v cirkvi bola pre mnohých „duchovnou matkou“, keď začali chodiť s Ježišom. Petrášová tragicky zomrela pri nehode po tom, čo sa jej rodina presťahovala do Anglicka a pôvod tejto piesne nie je známy. Ale jej úprimné posolstvo je trvalým odkazom mnohých ľudí, ktorých milovala a ktorých mentorovala.

Táto pieseň je dobrým príkladom toho, ako hudba pomáha Rómom prejaviť vieru. „Môžem hovoriť sám za seba,“ hovorí Michal Turták, vedúci spevák tejto skladby, „že keď spievam Bohu, hovorí to aj veľa ku mne. Mám hudbu v srdci a takto ukazujem svoje srdce Bohu. Závisí to od toho, čím momentálne prechádzate. Ak sa vidíte v piesni, tak to môžete naozaj zažiť. A ak to môžete zažiť, môžete to ukázať prostredníctvom piesne, spevu. ,Pozri, Bože, tu som. Toto sa so mnou práve deje. ‘“


Džives le Devleha (Žiješ s Bohom)
Hudba a texty Marcela Petrášová, táto nahrávka Chválový tím Devleskero Kher

Džives le Devleha,
tu Les sprindžarďal,
O dživipen ima nane ajso savo sas.
Tu korkoro džanes olestar
durijal tu le džíde devlestar.

Nadikh ima oda
so pes kerel pašal tu,
ale dikh tu Leske andro jakha
u pača hoj kamel tut.
Phen tu Leske sar tut dukhal
sar dživehas tu anglal Leste.

Žiješ s Bohom
A spoznal si Ho
Život už nie je taký aký bol
Sám vieš,že si sa vzdialil
Od živého Boha

Nepozeraj na to,
čo sa deje okolo teba,
Ale pozri sa mu do očí
a ver, že ťa miluje.
Povedz mu svoju bolesť,
ako si žil pre Ním.

Vedúci spev: Michal Turtak
Vokály: Leonard Horváth, Roberta Horváthová, Laura Šugárová, Michal Turták
Keyboards: Leonard Horváth
Basa a gitara: Ronald Šugár
Bicie: Miro Tóth

Share This