Ty si hoden viac

Ty si hoden viac

"Ty si hoden viac" je pieseň napísaná Leonárdom Horváthom a je často spievaná v spoločenstve Devleskero Kher. Je to jednoduchá ale srdečná pieseň o úlohe, akú náš vzťah s Bohom hraje v našich životoch. Leonárd Horváth hovorí, že inšpirácia prišla po jednej kázni,...

Šukar Jakha (Pekné oči)

Šukar Jakha (Pekné oči)

Pieseň Šukar Jakha (Pekné oči) je jedna z nespočetných Rómskych ľudových piesní, ktorej autor a pôvod je neznámy. Je to jednoduchá pieseň s témami, ktorých je Rómska ľudová hudba plná - láska a tanec. Táto verzia, nahraná Detským zborom Galaktická, sleduje typický...