Me tuke dav (Dávam ti svoje srdce)

Me tuke dav (Dávam ti svoje srdce)

Ak viete, že Rómovia sú vášniví a emotívni ľudia, neprekvapí vás, keď sa dozviete, že prinášajú intenzitu do ich kresťanskej viery - najmä uctievania. Zúčastnili sme sa bohoslužieb so slovenskými Rómami v katolíckych, baptistických, luteránskych a letničných...

Džives le Devleha (Žiješ s Bohom)

Džives le Devleha (Žiješ s Bohom)

Niekedy je pieseň najlepším spôsobom, ako vyjadriť to, čo cítime - táto pieseň je dokonalým príkladom. Je to prosba pre tých, ktorí sa vzdialili od Boha - vráťte sa! Cítite volanie tých slov a melódie? Pripomína to Ježišovo známe podobenstvo o márnotratnom synovi,...

Kamav te phenel („Chcem vyznať“)

Kamav te phenel („Chcem vyznať“)

Jednoduché a radostné prehlásenie viery - to je to, čo toľko rómskych chválových piesní tak dobre zachytáva! Pretože tieto dve piesne majú také podobné melódie a štýly, chválová skupina z cirkvi Devleskero Kher ich spojila do jednej nahrávky. Sú v populárnom rómskom...

Prichádza Kráľ

Prichádza Kráľ

"Prichádza Kráľ" je pieseň napísaná Ronaldom Šugárom a jeho manželkou Laurou, členmi chválového tímu Devleskero Kher. Od zloženia piesne asi pred troma rokmi, stala sa táto pieseň pravidelnou súčasťou uctievania v spoločenstve. Milujú ju aj deti a mládež. Je...

Ty si hoden viac

Ty si hoden viac

"Ty si hoden viac" je pieseň napísaná Leonárdom Horváthom a je často spievaná v spoločenstve Devleskero Kher. Je to jednoduchá ale srdečná pieseň o úlohe, akú náš vzťah s Bohom hraje v našich životoch. Leonárd Horváth hovorí, že inšpirácia prišla po jednej kázni,...

Ty si Boh

Ty si Boh

Pieseň "Ty si Boh" napísal Michal Turták a spieva sa na bohoslužbách zboru Devleskero Kher v Košiciach. Napísal ju iba pár mesiacov po tom, čo sa stal kresťanom. Michal chcel nájsť spôsob ako vyjadriť svoju vďačnosť a slávu Bohu. "Bol to čas rastu vo viere. Uvedomoval...