Kto som ja

Kto som ja

"Kto som ja" je pieseň, ktorá bola prvý krát vydaná v roku 2003 americkou skupinou Casting Crowns. V nasledujúcich rokoch bola preložená do viacerých jazykov a stala sa populárnou po celom svete - vrátane Slovenska. Marián Galdun, vedúci spevák M2, verí, že piesne ako...

Devla Tu („Naozaj Ťa ľúbim“)

Devla Tu („Naozaj Ťa ľúbim“)

“Naozaj Ťa ľúbim" je uctievacia peiseň známa medzi Rómami v Košiciach a okolí a nájdete ju v rôznych verziách na Youtube alebo iných sociálnych médiách. Jej pôvodný autore je neznámy, ale jej jednoduchá melódia a posolstvo popisujú skúsenosť Rómov s Bohom. Vedúci hlas...

Amen sam spasimen (My sme spasení)

Amen sam spasimen (My sme spasení)

“My sme spasení” je populárna chválová pieseň ako v slovenčine aj rómčine. Je to jednoduché vyjadrenie vďaky a chvály za Božie dielo v živote veriaceho - niečo, s čím sa vieme identifikovať bez ohľadu na jazyk akým rozprávame. Skupina M2 Rankovce je zmiešaná skupina -...