Andro kher me avľom (Prišiel som domov)

od | apr 2, 2021 | Luna Kecerovce, Piesne, SK

Niekoľko piesní v tomto projekte sa dotklo významu rodiny v rómskej kultúre. Pre slovenských Rómov je nevyhnutné celoživotné puto medzi rodičmi a ich deťmi, takže nie je prekvapením, že veľa ich piesní je práve o tomto zväzku – poďakovanie za rodičov, vyjadrenie lásky, smútok za stratou. Takéto dojemné piesne sú aj pripomienkou spoločenskej zodpovednosti.

Starší Rómovia sú vo svojich komunitách všeobecne rešpektovaní. Nie je neobvyklé, že niekoľko generácií rodiny žije spolu v jednom dome alebo v skupine domov – starí rodičia obklopení svojimi deťmi a vnúčatami.

Rovnako, ako v mnohých úzko spätých rodinných kultúrach, sa od Rómov očakáva, že sa postarajú o svojich starnúcich rodičov. Všeobecne sa očakáva, že najmenej jedno dieťa zostane doma a bude sa starať o svojich rodičov. „Je to vec cti,“ hovorí Július Pecha, konzultant projektu Roma Voices. „Ľudia [v dedine] budú vedieť, ako ste sa správali k svojim rodičom.“ Ak s nimi nebudete zaobchádzať dobre, určite to môže zmeniť vaše postavenie v komunite. “


Andro kher me avľom (Prišiel som domov)
Pôvodný autor neznámy, táto nahrávka – 2020 Luna

Andro kher me avľom ,
e daj paš o skamind bešel
Pre fotka oj dikhel upre oj rovel.
Phučav lata „Mamo, soske tu roves“?
A oj mange phenďa,
kaj man duj berš nadikhľa.

Khere avľom mamo me,
korkora tut namukav.

Prišiel som domov,
a mama sedí pri stole.
Na fotku sa pozerá a plače.
Spýtam sa „Mama, prečo plačeš“?
Ona mi povedala,
že preto, lebo ma dva roky nevidela.

Mami prišiel som domov,
samú ťa tu nenechám.

Hlasy: Patrik Ferčák, Erik Vidlička
Gitary: Slavo Pecha st., Slavo Pecha ml., Ondrej Pecha
Cajon: Adam Pecha

Osobitné poďakovanie Júliusovi Pechovi za pomoc s prekladom.

Share This