Keď počujeme rómsku populárnu pieseň a spýtame sa niekoho o čom je táto pieseň, zvyčajne dostaneme sebavedomú a priamu odpoveď: [pokrčenie plecami] O láske! Romantická láska je jednou z tých jednoduchých radostí, ktoré môžme nájsť v ťažkostiach života - preto je...