“My sme spasení” je populárna chválová pieseň ako v slovenčine aj rómčine. Je to jednoduché vyjadrenie vďaky a chvály za Božie dielo v živote veriaceho - niečo, s čím sa vieme identifikovať bez ohľadu na jazyk akým rozprávame. Skupina M2 Rankovce je zmiešaná skupina -...