Andro kher me avľom (Prišiel som domov)

Andro kher me avľom (Prišiel som domov)

Niekoľko piesní v tomto projekte sa dotklo významu rodiny v rómskej kultúre. Pre slovenských Rómov je nevyhnutné celoživotné puto medzi rodičmi a ich deťmi, takže nie je prekvapením, že veľa ich piesní je práve o tomto zväzku - poďakovanie za rodičov, vyjadrenie...