Amen sam spasimen (My sme spasení)

od | júl 16, 2020 | Piesne, Rankovce M2

“My sme spasení” je populárna chválová pieseň ako v slovenčine aj rómčine. Je to jednoduché vyjadrenie vďaky a chvály za Božie dielo v živote veriaceho – niečo, s čím sa vieme identifikovať bez ohľadu na jazyk akým rozprávame.

Skupina M2 Rankovce je zmiešaná skupina – Marián Galdun je Róm a Martin Ondrášik je Slovák. Čas od času sa k nim pripoja hudobníci z oboch kultúrnych pozadí. Veria, že hudba môže byť mostom, ktorý spája kultúry a Galdun vidí toho dôkaz vo vlastných rokoch ako hudobník.

Spomína na svoje prvé roky ako vedúci chvály, keď bol tínedžer. „Bol som na zborovom výlete a hral som spolu s nerómskymi chlapcami. Neskôr ma prišli navštíviť a spýtali sa, či by som s nimi chcel hrať. Vytvorili sme skupinu a začali sme hrať v rôznych zboroch a podujatiach.“ Od tohto času, Galdun hovorí, že vidí hudbu ako most. „Spája nás s Bohom, ale zároveň nás spája jeden s druhým. Nezáleží na tom, akým jazykom hovoríme, keď spolu spievame, hudba nás spája.“


My sme spasení
Autor neznámy

Amen sam spasimen,
Amen sam spasimen.
Ke o Ježiš dživel andra mende,
Amen sam spasimen.

Amen džiľavas, Haleluja!
Džiľavas, haleluja!
Džiľavas aj khelas, Haleluja.

My sme spasení,
My sme spasení.
Lebo Ježiš žije v nás,
My sme spasení.

Všetci spievame, Haleluja!
Spievame haleluja!
Spievame, tancujeme, Haleluja!

Spev: Marian Galdun
Sólová gitara: Martin Ondrasik
Doprovodná gitara: Marian Galdun

Share This