Kto som ja

od | dec 7, 2020 | Piesne, Rankovce M2, SK

„Kto som ja“ je pieseň, ktorá bola prvý krát vydaná v roku 2003 americkou skupinou Casting Crowns. V nasledujúcich rokoch bola preložená do viacerých jazykov a stala sa populárnou po celom svete – vrátane Slovenska.

Marián Galdun, vedúci spevák M2, verí, že piesne ako je táto hrajú dôležitú úlohu v živote kresťana. „Kresťanská hudba je ako modlitba, dovoľuje nám vyjadriť čo cítime. Nie je to o tom, či skutočne dobre spievam alebo som naozaj dobrý gitarista. Je to o skutočnosti, že keď spieva, viem sa celý vložiť do hudby.“

Galdun, keď vedie chvály, používa túto pieseň často, kvôli mocnému vplyvu, ktorý mala na jeho vieru. Neustále mu v ťažkých časoch pripomína, že Božia láska k nemu nie je založená na jeho vlastných merítkach a skutkoch. „Takto ma Boh miluje“, hovorí. „Tak veľmi… a verím, že Boh miluje každého takýmto spôsobom, nezáleží na farbe pleti, odkiaľ si, alebo čo si spravil.“


Who Am I? (“Kto som ja?”)
Pôvodné texty a hudba Mark Hall a Casting Crowns, © 2003 Club Zoo Music
(Pôvodná verzia tejto piesne má vlastnícke práva, takže túto cover verziu zdieľame zdarma. Prosím, podporte pôvodných autorov!)

Kto som ja, že Pán Zeme o mne vie,
že ma pozná po mene,
moju bolesť sám chce niesť?
Kto som ja, že Hviezda jasná, nebeská,
chce mi svietiť na cestách,
aby som viac nezblúdil?

Nezáleží kto som ja,
ale Kým si pre mňa sám,
nie to čo chcem robiť ja,
ale čo chceš Pane, ty!

Som len kvet čo rýchlo vädne,
dnes som a zajtra nie,
vlna víchrom zmietaná,
ako para vo vetre.
Môj hlas počuješ keď volám,
Ty ma držíš vždy keď padám,
vravíš kým pre Teba som.
Som len tvoj.

Kto som ja, že Oči ktoré vidia hriech,
sú vždy také láskavé
a chcú ma vidieť rásť?
Kto som ja, že Hlas búrku tíšiaci,
volá ku mne skrze dážď,
búrku vo mne utíši?

Táto nahrávka:
Spev a doprovodná gitara: Marian Galdun
Sólová gitara: Martin Ondrašík

Share This