Šukar Jakha (Pekné oči)

od | aug 13, 2020 | Detský zbor Galaktická, Piesne

Pieseň Šukar Jakha (Pekné oči) je jedna z nespočetných Rómskych ľudových piesní, ktorej autor a pôvod je neznámy. Je to jednoduchá pieseň s témami, ktorých je Rómska ľudová hudba plná – láska a tanec. Táto verzia, nahraná Detským zborom Galaktická, sleduje typický rómsky ľudový štýl – začína pomaly a jemne, potom sa zrýchľuje a opakuje sa radostne a hravo.

Rozália Klempárová, vedúca speváckeho zboru, sa naučila túto pieseň a mnoho ďalších ľudových piesní, ako malé dievča od svojho otca. „Môj otec bol muzikant“, hovorí, „a vďaka nemu som, kto som. Vidiel niečo vo mne, tak ma učil – nie iba hrať, ale ako cítiť hudbu, tvrdé tóny a mäkké tóny.“ Tento cit sa vyjadriť hudbou sa snaží vložiť do svojich vlastných študentov.

„Cez hudbu sme schopní vnímať a cítiť veci spôsobom, akým by sme neboli schopní vyjadriť inak. Tak často niečo neviem vyjadriť slovami, ale cez spev to dokážem. Tým istým spôsobom, keď počujeme nejaký druh hudby, často to rozoznáme, áno, toto som cítil, ale nevedel ako to vyjadriť. Preto je hudba tak dôležitá pre Rómov – dáva nám spôsob sa vyjadriť.“


Šukar Jakha (Pekné oči)
Rómska ľudová pieseň (autor neznámy)

Šukar jakha lačha hin,
Af ča te khelel.
Af ča pheňori, af ča te khelel,
Kamaf tuke te phenel

Pekne oči dievča má
Pod s nami tancovať,
Pod sestrička, poď tancovať,
Chcem ti niečo povedať!

Nástroje – Martin Ferkov, Alex Rybar
Hlasy – Galakticka Children’s Choir
Dirigent – Rosalia Klemparova

Share This