Chválový tím Devleskero Kher

Spoločenstvo kresťanov Devleskero Kher bolo založené v Košiciach v roku 2000. Je to multikulúrne spoločenstvo a každú nedeľu sa stretnú veriaci zo Slovenska, USA, Nemecka a iných krajín. Ale pretože väčšina členov spoločenstva sú Rómovia, hudba hrá dôležitú úlohu v uctievaní a živote zboru. Chválový tím každú nedeľu hrá a spieva chvály na bohoslužbe v Košiciach, ale tiež hrá na zhromaždeniach a akciách na iných miestach.

Niektorí hudobníci v skupine sú aj trénovaní, všetci sú ale prirodzene talentovaní. „Nemyslím si, že každý musí spievať ako profesionál, aby uctieval Boha“ hovorí Leo Horváth, jeden z vedúcich skupiny. „Ak človek otvorí svoje srdce a spieva zo srdca a vo viere v Boha, tak sa spojí s Bohom a zažije Ho.“

Bohoslužby v Devleskero Kher sú skutočne zmysluplné a úprimné a hudba je významnou súčasťou tohto zážitku. Spevák Michal Turták vysvetľuje: „Ak Róm, mám hudbu vo svojom srdci a takto ukazujem svoje srdce Bohu. Ak sa dokážeš vidieť v tej piesni, ktorú spievaš, tak potom naozaj zažiješ to spojenie. Pozri Bože, tu som. Toto teraz prežívam…

Posledný príspevok

Share This