Školská skupina Galaktická

Od založenia Galaktickej školy pre rómske deti v roku 2006 hrala hudba v živote školy dôležitú úlohu. Zamestnanci a učitelia pochopili dôležitosť hudby pre Rómov a snažia sa študentom poskytnúť veľa príležitostí na rozvíjanie ich umeleckých darov.
Počas deväťročného pôsobenia na škole sa učiteľ hudby, Marcel Šenkýr, zaviazal pomáhať jednotlivým študentom rásť a zlepšovať sa. Prostredníctvom individuálnych hodín a formovaním malých kapiel medzi školskými hudobníkmi, Šenkýr im dáva viac príležitostí rozvíjať svoj talent.
Uznáva dôležité miesto, ktoré môže mať hudba v budúcnosti rómskeho študenta. „Myslím si, že každý študent má možnosť objavovať seba, zistiť, čo bude robiť v budúcnosti. Škola je vzdelanie, ale je to viac než len to. Je dôležité, aby sme im pomohli nájsť vlastnú vec, v ktorej sú dobrí, aby sa mohli chopiť svojej budúcnosti. “

Share This