Gypsy family band

Maťo Ferkov a Alex Rybár sú dvaja mladí muži zo sídliska Luník IX v Košiciach. Obaja majú v pláne navštevovať hudobnú školu v Košiciach, aby sa mohli stať učiteľmi hudby a mali rovnaký vplyv na mladých Rómov, aký na nich mali ich učitelia a rodina.
Maťo a Alex sú bratranci a pochádzajú z hudobníckej rodiny. „Môj dedko a pradedko boli hudobníci, hrali spolu,“ hovorí Alex. „Prvýkrát som sa do toho dostal, keď mi bolo sedem alebo osem rokov.“ Môj dedo ma naučil hrať s nimi pieseň v kostole. Potom som začal hrať sám v skupine. Teraz si neviem predstaviť život bez hudby. Mám rád šport a iné veci, ale hudba je najdôležitejšia.“
Hudba nie je len niečo, čo robia, hovorí Maťo Ferkov, jeden z členov skupiny. „Pre Rómov je hudba životom, žijeme prostredníctvom hudby. Keď je Róm smutný, zahráme si a cítime to prostredníctvom hudby. Keď sme šťastní, spievame s radosťou alebo tancujeme alebo hráme … ak by neexistovala hudba, neboli by Rómovia!“

Share This